Wij maken veel gebruik van Open Source software maar doen ook wat terug! Hier vind je een overzicht van door Innovato ontwikkelde, vrij toegankelijke code, zoals fontanimate of font-awesome-5-lite.